Aakstraat e.o.

Het deelgebied Aakstraat en omstreken is ingrijpend vernieuwd. Om de wijk een gemengder karakter te geven, zijn in dit deelgebied voornamelijk eengezinswoningen gebouwd.

Er zijn 269 woningen gesloopt en 145 nieuwe woningen gebouwd. Van deze 145 nieuwe woningen zijn 30% sociale huurwoningen en 70% koop. Er staan 108 grote eengezinswoningen (waarvan 18 sociale huur); een bewuste keuze om het gebied een gevarieerdere bevolkingssamenstelling te geven. Daarnaast zijn er 32 appartementen, waaronder 24 Wibo-woningen (wonen in beschermde omgeving) gebouwd. 

De openbare ruimte in het plan is opnieuw ingericht. Hiervoor is een apart plan uitgewerkt. Bij de inrichting is speciale aandacht besteed worden aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mindervaliden.