Centrumgebied

Het Centrumgebied is het hart van de wijk met de meeste bedrijvigheid. Dit is het eerste gebied waarvoor het stedenbouwkundig plan en het voorontwerp-bestemmingsplan zijn vrijgegeven voor inspraak. Langs de IJdoornlaan en op de Ankerplaats komen veel voorzieningen die het gebied een stuk levendiger zullen maken. Het winkelcentrum is verplaatst en de Dorus Rijkersschool wordt verplaatst, er is een activiteitencentrum voor sport en cultuur aanwezig en ook een kinderdagverblijf.

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing zijn zo'n 500 nieuwe woningen langs de IJdoornlaan en op de Ankerplaats, waarvan in totaal 30% sociale huur en 70% marktsector (koop en huur). Het aanbod is divers: er komen maisonnettes van twee woonlagen, maar ook eengezinswoningen met drie verdiepingen, woningen met een daktuin en woontorens met appartementen van verschillende grootte.

 


impressie van het nieuwe centrumgebied van de Banne

Winkelcentrum

Het oude winkelcentrum is in 2013 verhuisd van de Ankerplaats naar het Bezaanjachtplein. Het nieuwe winkelcentrum is anderhalf keer groter dan het oude winkelcentrum. Het nieuwe winkelcentrum ligt bijna geheel op één hoog, dus op het niveau van de IJdoornlaan. Het heeft twee ingangen met automatische rolpaden: één aan de kant van de Banne Buikslootlaan en één aan de kant van het Parlevinkerpad. Dwars door het winkelcentrum loopt een overdekte winkelstraat. Op de begane grond is een parkeergarage, zodat omwonenden geen last hebben van de geparkeerde auto’s van het winkelend publiek.

Activiteitencentrum

Naast het winkelcentrum is een nieuw activiteitencentrum met een sportzaal annex toneelzaal en een bibliotheek gerealiseerd. Overdag is dit de gymzaal van de nieuwe Dorus Rijkersschool; ’s avonds en in het weekend kunnen er sportverenigingen en toneelgezelschappen terecht. 

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is gerealiseerd op de Ankerplaats of tegenover het nieuwe winkelcentrum aan het Parlevinkerpad.

Dorus Rijkersschool

Eind 2015 is de Dorus Rijkerscchool verhuisd naar de nieuwbouw op de Ankerplaats. Een mooi nieuw schoolgebouw met moderne voorzieningen.

Eengezinswoningen

Aan de oostkant van de Dorus Rijkersschool op de Ankerplaats zijn 34 eengezinswoningen gerealiseerd.

Woontoren

Langs de IJdoornlaan bij het BovenIJ ziekenhuis komt in de toekomst een losstaand flatgebouw van twaalf lagen, met 61 sociale huurwoningen. De onderste laag wordt een parkeergarage.

Openbare ruimte

Alle openbare ruimte rond de nieuwbouw is/wordt opnieuw ingericht. Vooral het Parlevinkerpad, waarlangs alle centrumactiviteiten geconcentreerd zijn, is vernieuwd. De openbare ruimte bij de bestaande flats hoeft niet helemaal op de schop, maar er wordt wel het een en ander verbeterd.

IJdoornlaan

De IJdoornlaan blijft in de Banne tweebaans. De verkeerslichten op de kruisingen worden vervangen door zogenaamde turborotondes, waarvan er een inmiddels is gerealiseerd. Op deze tweebaansrotondes kun je niet switchen van rijbaan waardoor de doorstroming van het verkeer is hoger is en daardoor de luchtverontreiniging van het verkeer minder is. Langs de nieuwbouw komt een ventweg. De bevoorrading van het winkelcentrum gebeurt via de IJdoornlaan, zodat de woonwijk geen last heeft van de vrachtwagens.