Parlevinker

Delen van de bebouwing op de Parlevinker worden in de toekomst vervangen door andere nieuwbouw. Er is nieuwbouw gepland, bestaande uit laagbouwwoningen van maximaal 3 lagen. Het gebouw van de Rietwijker wordt verbouwd. Een aantal functies zoals de theaterzaal verhuizen naar het centrumgebied.

In de toekomst wordt het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied uitgewerkt.