Schepenlaan

Het Koopvaardersplantsoen en de bebouwing aan de oostkant van het park worden flink aangepakt. In twee fases zijn alle flats gesloopt en worden vervangen door afwisselende laagbouw. T/m 2015 is het grootste gedeelte van dit deelgebied bebouwd met woningen. In 2016 start de bouw van de 42 parkwoningen. Vervolgens kan het Koopvaardersplantsoen geheel opnieuw worden ingericht.


In de nieuwe hoogbouw aan de Statenjachtstraat is op de begane grond de nieuwe prof. Waterinkschool en een medisch kinderdagverblijf geraliseerd. Het plantsoen wordt samen met omwonenden ontworpen.
De huidige Dorus Rijkersschool en het kinderdagverblijf zijn verhuisd naar de Ankerplaats en het Parlevinkerpad, zodat het park weer een groene strook wordt.

Zie hieronder een impressie van het stedenbouwkundige plan.

Schepenlaan vogelvlucht

Zelfbouw Schepenlaan Koopvaardersplantsoen

Tussen het  Koopvaardersplantsoen en de nieuwbouw aan de Schepenlaan  wordt begin 2017 gestart met de bouw van 35 zelfbouwkavels; vijf blokjes van elk 7 kavels. Het zijn eengezinswoningen aan het park met een tuin op het oosten. De bouwhoogte bedraagt 11.5 meter. De parkzijde biedt de mogelijkheid om een balkon of loggia in het pand op te nemen. Parkeren is op straat. Het bestemmingsplan is recent aangepast om deze bebouwing mogelijk te maken.

Om de komende bouwperiode zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er regels afgesproken voor het bouwverkeer en het parkeren ten behoeve van de bouw. Er is een BLVC plan en een bouwprotocol opgesteld waaraan de bouwers zich moeten houden tijdens de bouwperiode.  Hierin zijn onder andere de afspraken vastgelegd over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouw. De bedoeling van deze afspraken is de overlast  voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Gedurende de bouw is tevens een bouwco√∂rdinator aangesteld die er op toe zal zien dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De bouwco√∂rdinator is aanspreekpunt voor de bouwers en de bewoners.

Voor aanvang van de bouw wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de bouwers en de omwonenden, waarin de afstemming van de bouw wordt besproken.

Extra informatie over de zelfbouwlocatie Schepenlaan kunt u vinden op

undefinedhttps://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/waar-bouwen/bouw-huis-noord/schepenlaan/