07.11.16

Informatiebijeenkomst Koopvaardersplantsoen

 

Op 28 september was er een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het Koopvaardersplantsoen / Schepenlaan.

Zelfbouwwoningen Koopvaardersplantsoen / Schepenlaan
Aan het Koopvaardersplantsoen vinden de komende tijd werkzaamheden plaats ter voorbereiding van de bouw van 35 (zelfbouw-)woningen en 7 woningen van Eigen Haard. Naar verwachting starten de zelfbouwers met hun bouwwerkzaamheden in het 1e kwartaal van 2017. 

Tijdens de informatieavond waren er diverse vragen over de veiligheid in de buurt tijdens de bouwactiviteiten. Om de veiligheid te waarborgen zijn diverse maatregelen genomen die beschreven staan in het Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) kader. U kunt  het BLVC-kader inzien op de projectpagina Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen op Amsterdam.nl.

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/waar-bouwen/bouw-huis-noord/schepenlaan/

Herinrichting Koopvaardersplantsoen
Het Koopvaardersplantsoen is bij de realisatie van de wijk de Banne in de jaren ‘60 aangelegd.
Door de tijd en alle bouw- en sloopwerkzaamheden is het Koopvaardersplantsoen echter aangetast en heeft het haar glans verloren. Na de herinrichting wordt het Koopvaardersplantsoen opnieuw het groene hart van de wijk en een veilige ontmoetingsplek voor de bewoners van de Banne. Daarnaast verbindt het de verschillende delen van de Banne.

Omwonenden hebben in een aantal ontwerpsessies hun input kunnen geven over wat zij graag willen in het nieuwe Koopvaardersplantsoen. In gesprekken met omwonenden over de herinrichting van het Koopvaardersplantsoen zijn wensen voor de toekomstige inrichting van het plantsoen besproken. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er o.a. behoefte is aan verbetering van het groen, ruimte om te spelen, natuurlijke en uitdagende speelobjecten, goede paden en een waterelement. Ook de veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. 

De formele inspraakperiode over het conceptontwerp Koopvaardersplantsoen staat gepland in het 4e kwartaal van 2016 / 1e kwartaal 2017. Dan kunt u schriftelijk uw reactie geven op het conceptontwerp. Direct omwonenden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging per brief en de inspraak wordt aangekondigd op de website van het stadsdeel.

Planning
Begin 2017 start de bouw van de 35 zelfbouwwoningen en medio 2017 start de bouw van 7 woningen die door Eigen Haard worden gerealiseerd. Medio 2018 start de herinrichting van het Koopvaardersplantsoen en deze wordt medio 2019 afgerond. Eerder is niet mogelijk, omdat pas dan alle bouwwerkzaamheden langs het park zijn afgerond. `

Hieronder vindt u het concept voorlopig ontwerp.