Gebiedsgericht werken

Sinds 2015 werkt de gemeente Amsterdam gebiedsgericht.
Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen en willen vaak zelf veel doen om de stad te verbeteren. De gemeente Amsterdam wil daar graag op inspelen. Samen doen wat de stad nodig heeft.

Wat er nodig is, bepaalt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Door goed naar elkaar te luisteren en door samen te werken. Wanneer duidelijk is wat een straat, buurt, wijk of stadsdeel nodig heeft, bedenken alle partijen in dat gebied gezamenlijk hoe zij zo goed mogelijk maatwerk kunnen leveren in dat gebied. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is de stad opgedeeld in 22 gebieden. Een hulpmiddel hierbij is de gebiedscyclus.


Wat is gebiedsgericht werken?  http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisaties/organisaties/sites/gebiedsgericht-0/artikelen/gebiedsgericht/