Deelgebieden

De Banne is opgedeeld in acht deelgebieden. In zeven deelgebieden vindt vernieuwing plaats door sloop / nieuwbouw. In het deelgebied Lichterstraat zijn de woningen gerenoveerd.

Inmiddels zijn voor vijf deelgebieden waar nieuwbouw plaatsvindt, stedenbouwkundige plannen gemaakt en de nieuwbouw gestart. Deze deelgebieden zijn: Centrumgebied, Kadoelerbreek, Aakstraat e.o., Schepenlaan en Marjoleinterrein e.o.

Voor de deelgebieden Strook Boven IJ en Parlevinker worden in de toekomst stedenbouwkundige plannen gemaakt.