Stedelijke Vernieuwing in de Banne

De Banne wordt vernieuwd. Met name het gedeelte ten zuiden van de IJdoornlaan met vrij eenzijdige etage-portiekwoningen uit de jaren zestig is toe aan een fikse vernieuwingsronde. De woningcorporaties (Rochdale, Ymere en Eigen Haard) werken samen met het stadsdeel aan een mooie, leefbare wijk met een gevarieerde bebouwing voor uiteenlopende woonwensen.

Na uitgebreid onderzoek is in 2003 het Plan van Aanpak vastgesteld in de stadsdeelraad. Hierin is de wijk opgedeeld in een aantal gebieden, die nu in verschillende fasen worden aangepakt.

undefinedKlik hier om het Plan van Aanpak te bekijken.

 

De huidige woningvoorraad in de Banne is vrij eentonig, waardoor ook de bevolkingssamenstelling eenzijdig is. Om de Banne aantrekkelijker te maken voor verschillende typen huishoudens komen er meer koop- en eengezinswoningen, waardoor het woningaanbod veel afwisselender wordt. Hiervoor worden ongeveer 1070 woningen, waaronder veel portiek- en etageflats, gesloopt en vervangen door ongeveer 1400 nieuwbouw woningen. De vernieuwing van de Banne is gebaseerd op verdichting langs de IJdoornlaan en verdunning in het gebied ten zuiden van de Statenjachtstraat. 

Stedelijke vernieuwing is meer dan het vernieuwen van woningen, straten en parken. Het gaat uiteindelijk om de mensen die er wonen en werken. Daarom worden zij betrokken bij de ontwikkeling. Zodra er plannen zijn gemaakt voor een gebied, wordt er een bewonersoverleg georganiseerd, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Voordat de plannen definitief gemaakt worden, krijgen de gebruikers van een gebied de mogelijkheid tot inspraak.