23.02.09

Inloopmiddag nieuw ontwerp IJdoornlaan

 

Voor de Banne zijn er veel bouwplannen in voorbereiding. Deze nieuwbouw ten zuiden van de IJdoornlaan heeft tot gevolg dat de IJdoornlaan zo’n tien meter in noordelijke richting verlegd moet worden. Voor de IJdoornlaan is hiervoor een ontwerp gemaakt. De IJdoornlaan heeft in de toekomst geen kruisingen meer met verkeerslichten, maar rotondes. En in dit geval zogenaamde turborotondes.

Er wordt een inloopmiddag gehouden waar het nieuwe ontwerp is tentoongesteld en er kan een toelichting worden gegeven op het ontwerp.


Inloopmiddag: op woensdag 18 maart van 16.00 uur - 18.00 uur in het informatiecentrum de Banne op de Ankerplaats 22.