23.03.09

Sloop pand Bezaanjachtplein 19 t/m 45

 

Het complex van Eigen Haard aan het Bezaanjachtplein (nr. 19 t/m 45) wordt binnenkort gesloopt. In de laatste week van maart 2009 verhuizen de laatste bewoners van het pand en wordt de sloop voorbereid.

Planning
Op vrijdag  27 maart 2009 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden in en rondom het complex. Vanaf die dag wordt er een hekwerk rondom het pand geplaatst. Rond eind maart/begin april start het asbestonderzoek. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Afval en beveiliging
Gezien de vele verhuisbewegingen in de komende periode verwachten wij veel grofvuil. Om het complex en omgeving in de laatste fase schoon en netjes te houden, haalt het stadsdeel vanaf eind maart vaker grofvuil op. Vanaf eind maart a.s. zal het complex dag en nacht extra beveiligd worden door Camelot Beheer om vervuiling en vandalisme te voorkomen. Met de politie is afgesproken dat zij bij onregelmatigheden direct worden gebeld.

Vragen
De werkzaamheden en de geplande verhuizingen zorgen de komende periode mogelijk voor overlast. Het stadsdeel en Eigen Haard vragen u hiervoor begrip. Mocht u nog vragen naar aanleiding van deze brief neemt u dan contact op met Eigen Haard via telefoonnummer 020-6801801 of het meldpunt vernieuwing de Banne 020-33 71 710.