12.12.07

Ter visielegging voorontwerp bestemmingsplan Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen

 

 

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt bekend dat, met ingang van 28 november 2007 tot en met 8 januari 2008, derhalve gedurende 6 weken, voor een ieder ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan Banne Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen, voor het gebied ongeveer begrensd door, aan de noordkant,de Statenjachtstraat, aan de oostkant en de zuidkant, het hart van de Schepenlaan,en aan de westkant, de westzijde van het Koopvaardersplantsoen:

 

-  op het Stadsdeelkantoor, Service Centrum, afdeling Vergunningen, Buikslotermeerplein 2000, geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 15:30 uur en donderdag van 12:00 uur tot  19:00 uur;

- bij het Informatiecentrum de Banne, Ankerplaats 22, geopend :

- ma-di-wo-do 9.00 - 17.00 uur; vr. 9.00- 14.00 uur.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

onderdeel I: de kaart

onderdeel II: de voorschriften.

Deze onderdelen gaan vergezeld van een toelichting met bijlagen.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het voorontwerp bestemmingsplan indienen bij:

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, t.a.v. mw. N. Pouwels, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam, onder vermelding van: zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Banne Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen.

 

Hieonder kunt het bestemmingsplan downloaden.