26.11.07

Vrijgave stedenbouwkundig Plan Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen

 

Het dagelijks bestuur heeft het het Stedenbouwkundig Plan voor de Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen vrijgegeven voor inspraak.

In het Plan van Aanpak voor de vernieuwing van de Banne is opgenomen dat sloop / nieuwbouw plaatsvindt voor de negen flats langs de Schepenlaan en dat het Koopvaardersplantsoen opnieuw wordt ingericht. De gebouwen in het park worden verplaatst naar een andere locatie.

Afgelopen jaar heeft het stadsdeel in samenwerking met de woningstichtingen Rochdale en Eigen Haard een stedenbouwkundig plan voor dit gebied opgesteld. Het plan is uitgewerkt door het stedenbouwkundig bureau BGSV uit Rotterdam. Op basis van dit plan is tevens een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Beide plannen worden nu voorgelegd voor inspraak. De inspraak loopt van 28 november 2007 tot 9 januari 2008.

Wij nodigen u graag uit voor de informatie- en inspraakavond, die gehouden wordt op: 

 

Dinsdag 11 december a.s. om 19.30 uur

in de Ark, Bannebuikslootlaan 63

 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 

  1. Opening en voorstellen: door de voorzitter Laetitia Ederveen
  2. Uitleg procedures inspraak door Fons Diepenbrock (programmamanager de Banne)
  3. Presentatie van de plannen door Ron van Genderen van het stedenbouwkundig

bureau BGSV

  1. Pauze
  2. Vragenronde
  3. Inspraakreacties
  4. Rondvraag en afsluiting