19.11.09

Werkzaamheden Marjoleinterrein

 

Woningbouwvereniging Eigen Haard en het Stadsdeel Amsterdam-Noord zetten zich in voor de stedelijke vernieuwing van de Banne. Zoals u vermoedelijk weet zullen er op het braakliggende terrein tussen de Marjoleinstraat en Buiksloterdijk eengezinswoningen worden gebouwd. Het stedenbouwkundig plan is hiervoor in april 2008 in de deelraad vastgesteld.

Ter voorbereiding hiervan zullen er diverse werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken plaatsvinden. Deze werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen en grondverzet.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen rondom week 48 en duren totaal zo’n drie weken.

 

Verkeer

Alle wegen blijven gewoon doorrijdbaar en bereikbaar. Mogelijk zullen er parkeerplaatsen worden gebruikt door de aannemers.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de projectleider Carlos Cheng-A-June op tel. nr. 020 - 634 9587.

 

Vragen?

Wij proberen de overlast die deze werkzaamheden met zich meebrengen tot een minimum te beperken en vragen daarvoor uw begrip. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op het meldpunt vernieuwing de Banne via 020 – 337 17 10.