12.11.09

Werkzaamheden Waternet bouwterrein Schepenlaan

 

Waternet start 30 november 2009 met rioleringswerkzaamheden op het bouwterrein aan de Schepenlaan. Naar verwachting zijn deze eind mei 2010 klaar. Er wordt een transportriool gelegd. Dit riool is nodig om al het afvalwater van de huishoudens in de omgeving te verzamelen en te transporteren naar een gemaal.

Zo min mogelijk overlast

Er vinden heiwerkzaamheden plaats om de fundering van het riool in de grond te brengen. Deze werkzaamheden zorgen voor geluidoverlast. Waternet probeert de overlast tot een minimum te beperken. Voor de overlast die wij niet kunnen wegnemen, vragen wij uw begrip.

Heeft u een vraag?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact met mij op via het telefoonnummer: 020 608 22 76 of e-mail: martin.bogaard(at)waternet.nl