Alles kids in De Banne

September 2010

Alles Kids in de Banne is een wijkbrede pedagogische aanpak, die is geïnitieerd door de Wijkaanpak van Stadsdeel Amsterdam Noord en wordt onderschreven door de vier basisscholen,  welzijns- en andere instellingen, woningcorporaties en sportvoorzieningen.


Positieve benadering

In stadsdeel Amsterdam Noord wil men dat kinderen en jongeren echt ervaren dat de samenleving er voor hen is en dat zij ook onderdeel van de samenleving zijn. Daarom is er in drie wijken gestart met een gezamenlijke pedagogische aanpak. Alles Kids in de Banne is er daar één van.
Sinds Februari 2009 zitten scholen en instellingen met elkaar om tafel om deze gezamenlijke pedagogische aanpak af te stemmen en in voorjaar 2010 hebben alle instellingen die met kinderen en of ouders in aanraking komen hiervoor een Convenant ondertekend. Hierbij zijn zij begeleid en ondersteund door Stichting de Meeuw Amsterdam.


De boodschap naar kinderen en ouders is eensluidend: Kom erbij! Doe mee! Maar ook: zó zijn onze manieren, dit zijn de afspraken. Meedoen is meedoen, en we geven de grenzen duidelijk aan.


Duidelijke afspraken

De scholen, de welzijnsinstellingen, andere organisaties waar kinderen over de vloer komen en sportvoorzieningen in de Banne hanteren dezelfde basisafspraken. Als een kind op school wordt gecorrigeerd op zijn/haar gedrag of taalgebruik, zal het na schooltijd in het buurtcentrum, bij de NSO of in de Bibliotheek merken dat daar dezelfde norm geldt. De afspraken luiden:

  • iedereen hoort erbij
  • we luisteren naar elkaar
  • we zorgen voor onze omgeving
  • samen voor een leuke, veilige buurt!

Consequente handhaving
Scholen en instellingen hebben afgesproken de afspraken écht te handhaven en elkaar daarop ook aan te spreken.


Ouders

Grote uitdaging is nu, om ook ouders bij deze aanpak te betrekken. Om kinderen optimaal kansen te bieden in de maatschappij, is ontwikkeling van sociale competenties een must. Kinderen ontwikkelen Sociale Competenties door overal waar ze komen dezelfde boodschap mee te krijgen, ook thuis. Daarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen aanspreken op dezelfde positieve manier en met dezelfde afspraken.
Ouders zullen zowel via de scholen als andere instellingen en bij Banne activiteiten van Alles Kids op de hoogte worden gebracht.


Partners

Partners die het Convenant hebben ondertekend
:
Dorus Rijkersschool, Basisschool de Driemaster, Openbare Brede School De Vier Windstreken, Basisschool de Botteloef, Combiwel, Combiwel Opvoedondersteuning, Kinderopvang Compagnie, Stichting Dock, Woningstichting Eigenhaard,
Openbare Bibliotheek Amsterdam Regio Noord, Politie Amsterdam-Amstelland, SOLID Amsterdam, Stichting SPIN, Stadsdeel Noord Afdeling Sport, TOS, Stichting de Witte Tulp.

Partners die het Convenant een warm hart toedragen

Stichting De Meeuw